Clicky

بازدید دانش آموزان از خطوط تولید کولرهای گازی در شرکت یکتا صنعت اروند
​​​​​​​خوزستان - آبادان 1390

نمایشگاه دستاوردهای صنعتی استان خوزستان
​​​​​​​خوزستان - اهواز 1390

نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع
​​​​​​​تهران 1391

نمایشگاه لوازم خانگی
​​​​​​​تهران 1391

نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع
​​​​​​​تهران 1393